Nieuw in NDFR

Thema’s

Naast het vertrouwde artikelsgewijze commentaar start NDFR nu ook met een thematische ingang gebaseerd op de meest voorkomende adviesthema’s uit de praktijk. Deze thema’s zijn bedoeld om u snel op weg te helpen bij een adviesonderwerp waarop u zich wat meer in de breedte wilt oriënteren. Via een toegankelijk geschreven introductie op een adviesthema navigeert u eenvoudig naar onze diepgaande content als: (duiding van) rechtspraak, literatuur, parlementaire geschiedenis en artikelsgewijs commentaar. Daarnaast bieden we bij de thema’s een selectie van relevante tools waarmee u direct aan de slag kunt.

De voordelen op een rij:
• To-the-point introducties op de meest relevante adviesthema’s
• Makkelijk navigeren naar diepgaande research vanuit een thema
• Een selectie van veel gebruikte tools per adviesthema
• Relevante video’s met duiding van het nieuws (de video’s verschijnen in de loop van 2020)

Nieuw in NDFR: Europees Belastingrecht

Deel Europees Belastingrecht

In het internationale belastingrecht ontstaan steeds twee stromen. Enerzijds de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting en de invloed daarop vanuit de OESO (bijvoorbeeld het Modelverdrag en het MLI). En anderzijds de regelgeving en jurisprudentie vanuit de Europese Unie. Om het u nog makkelijker maken behandelen wij deze stromen nu in aparte delen.

Europees Belastingrecht neemt daarbij in belang toe. De omzetbelasting is al geheel geschoeid op Europese leest, en ook de andere nationale belastingwetten krijgen in toenemende mate te maken met arresten van het Hof van Justitie, het Gerecht en regelgeving van de Raad en de Commissie. In dit deel gaan we uitgebreid in op de invloed die deze regelgeving heeft op de belastingpraktijk. De inhoud van dit deel bestaat uit:

• Inleidende hoofdstukken
• Een artikelsgewijze behandeling van de voor de belastingpraktijk relevante artikelen uit:
o het Verdrag betreffende de Europese Unie
o het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie
o het Handvest van de grondrechten
o het EVRM

Het deel Europees Belastingrecht staat onder redactie van mr. M.A. Fierstra, Raadsheer in de Hoge Raad (belastingkamer) en prof. mr. dr. R.E.C.M. Niessen, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad en emiritus-hoogleraar belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen.